204LK484.jpg
204LK484.jpg

204LK484.jpg
204LK484.jpg

1/1

204LK484

דרישות צינון נמוכות, צבע חצוני, מלא גודל 65,טעים

ארלי ספרינג.jpg
ארלי ספרינג.jpg

ארלי ספרינג.jpg
ארלי ספרינג.jpg

1/1

ארלי ספרינג

(13-34)

דרישות צינון נמוכות מאד, צבע מצוין, גודל 65-55, טעם טוב לתקופתו, הבשלה במהלך אפריל.הזן הצהוב הראשון מבין המוקדמים עם איכות טובה.

UFO2.JPG
UFO2.JPG

UFO בייגלה.JPG
UFO בייגלה.JPG

UFO2.JPG
UFO2.JPG

1/2

UFO

אפרסק "בייגלה" (פיתה), זן פטנטי.

טכסס.JPG
טכסס.JPG

טקסס.jpg
טקסס.jpg

טכסס.JPG
טכסס.JPG

1/2

טכסס

זן ותיק דרישות צינון נמוכות, צבע חלקי, גודל 70+, הבשלה בסוף אפריל.

48LD580 חתוך.JPG
48LD580 חתוך.JPG

580 כ. עציון.jpg
580 כ. עציון.jpg

48LD580 חתוך.JPG
48LD580 חתוך.JPG

1/2

סוויט ספטמבר

(48LD580)

צינון גבוה, ג.פ 70, מתוק מאוד, חמיצות נמוכה, עסיסיות נמוכה, יבול טוב מאד,  בעל פיטם, צבע כיסוי כמעט מלא, הבשלה בסוף ספטמבר, לפעמים נוטה להסדק בתחתיתו, מתאים מגובה 500 מטר. זן מומלץ.

אמזונית אפרסק צהוב
אמזונית אפרסק צהוב

אמזונית אפרסק צהוב
אמזונית אפרסק צהוב

1/1

חדש

אמזונית

אדום 90% כיסוי צמוד גלעין גודל 70-75הבשלה: תחילת אוגוסט צינון גבוה חיי מדף טובים טעים זן פטנטי של חברת סטארפרוט הצרפתית

 

1882.jpg
1882.jpg

1882.jpg
1882.jpg

1/1

1882

(55LH373)

צמוד גלעין, פלומתי, חמיצות נמוכה. צבע מצוין, טעם תפל, הבשלה בסוף ספטמבר.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .