top of page

חדש

פיינאפל

 זן חדש.

פורטוגל

זן ותיק, מחוספס.

1995-אקמק

זן חדש ללא נסיון רב, פורה,פחות מחוספס מהפורטוגל

1994

זן חדש , חלק ללא תיספוס, אין נסיון רב בישראל , נראה שיש בעיות פוריות.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page