top of page

עמק

מוקדם, מבשיל כשבוע לפני העכו, אדום מבחוץ, אדום מבפנים, גרגירים רכים, מתוק, גדול מהעכו והשני. זן פטנטי

משתלת חנני היא בעלת זכיוןליצור שתילים מזן זה.

חדש

נטע נ"י

זן מוקדם מתוק, אדום וגדול הבשלה בשבוע ראשון של אוגוסט. כמ"מ 13.זרעים רכים. זן פטנטי.    משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

כאמל

מבשיל עם הוונדרפול, חמצמץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול, זן פטנטי.

 משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

עכו-

P.G.128-29

מוקדם, מתוק, אדום בפנים ובחוץ.

וונדרפול

הזן העיקרי כרגע בישראל, מבשיל מאוחר(תחילת אוקטובר), חמצמץ, אדום בפנים, ללא צבע מלא בחוץ, גדול. קיימים טיפוסי וונדרפול שונים,100-1 או 101-2 מהאוסף של נווה יער.

P.G.116-17

מבשיל שבועיים לפני הוונדרפול, חמוץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול.

 "נטע","עמק" ו"כאמל"  - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

* כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה,לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page