EMEK.jpg
EMEK.jpg

EMEK open.jpg
EMEK open.jpg

עמק 1 10.9.09.JPG
עמק 1 10.9.09.JPG

EMEK.jpg
EMEK.jpg

1/7

עמק

מוקדם, מבשיל כשבוע לפני העכו, אדום מבחוץ, אדום מבפנים, גרגירים רכים, מתוק, גדול מהעכו והשני. זן פטנטי

משתלת חנני היא בעלת זכיוןליצור שתילים מזן זה.

נטע 2
נטע 2

נטע8
נטע8

נטע 5
נטע 5

נטע 2
נטע 2

1/9

חדש

נטע נ"י

זן מוקדם מתוק, אדום וגדול הבשלה בשבוע ראשון של אוגוסט. כמ"מ 13.זרעים רכים. זן פטנטי.    משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

כאמל 5.JPG
כאמל 5.JPG

כאמל על העץ 5.jpg
כאמל על העץ 5.jpg

כאמל על העץ 3.jpg
כאמל על העץ 3.jpg

כאמל 5.JPG
כאמל 5.JPG

1/5

כאמל

מבשיל עם הוונדרפול, חמצמץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול, זן פטנטי.

 משתלת חנני היא בעלת זכיון ליצור שתילים מזן זה.

AKO - 128 B.JPG
AKO - 128 B.JPG

DSCN5373.JPG
DSCN5373.JPG

עכו 080908.JPG
עכו 080908.JPG

AKO - 128 B.JPG
AKO - 128 B.JPG

1/6

עכו-

P.G.128-29

מוקדם, מתוק, אדום בפנים ובחוץ.

WONDERFUL OPEN 3.JPG
WONDERFUL OPEN 3.JPG

WONDERFUL OPEN 3.JPG
WONDERFUL OPEN 3.JPG

1/1

וונדרפול

הזן העיקרי כרגע בישראל, מבשיל מאוחר(תחילת אוקטובר), חמצמץ, אדום בפנים, ללא צבע מלא בחוץ, גדול. קיימים טיפוסי וונדרפול שונים,100-1 או 101-2 מהאוסף של נווה יער.

116-17 A.JPG
116-17 A.JPG

116-17 B.JPG
116-17 B.JPG

DSCN5371.JPG
DSCN5371.JPG

116-17 A.JPG
116-17 A.JPG

1/5

P.G.116-17

מבשיל שבועיים לפני הוונדרפול, חמוץ, אדום בפנים ובחוץ, גדול.

 "נטע","עמק" ו"כאמל"  - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

* כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה,לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .