top of page
P9290400.JPG
P9290400.JPG

press to zoom
MM106.JPG
MM106.JPG

press to zoom
MM106 1.JPG
MM106 1.JPG

press to zoom
P9290400.JPG
P9290400.JPG

press to zoom
1/5

MM 106

כנת תפוח ממולניג מורטון אנגליה, עמידה לכנימת הדם, פוריות גבוהה, עץ מרוסן, רגישות לפיטופטורה, רגישה לשינטוע בעיקר של עצמה.

P9290399.JPG
P9290399.JPG

press to zoom
13-4 T.JPG
13-4 T.JPG

press to zoom
13-4.JPG
13-4.JPG

press to zoom
P9290399.JPG
P9290399.JPG

press to zoom
1/3

חשבי

 13-4

כנת תפוח , בוררה בנווה יער ע"י ר. אסף , עץ מרוסן, רגישה לכנימת דם.

DSCN8664.JPG
DSCN8664.JPG

press to zoom
DSCN8664.JPG
DSCN8664.JPG

press to zoom
1/1

PI80

כנת תפוח פטנטית 

מגרמניה.

DSCN8668.JPG
DSCN8668.JPG

press to zoom
DSCN8670.JPG
DSCN8670.JPG

press to zoom
DSCN8668.JPG
DSCN8668.JPG

press to zoom
1/2

M9

כנת תפוח ממולינג מורטון אנגליה.

P9290404.JPG
P9290404.JPG

press to zoom
P9290404.JPG
P9290404.JPG

press to zoom
1/1

מלוס

זריע , מיובא מאיטליה או מגרמניה, נקי מוירוס.

DSCN8667.JPG
DSCN8667.JPG

press to zoom
DSCN8665.JPG
DSCN8665.JPG

press to zoom
DSCN8667.JPG
DSCN8667.JPG

press to zoom
1/2

PAJAM2

כנת תפוח פטנטית  מצרפת.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page