top of page
כ הנסן.JPG
כ הנסן.JPG

press to zoom
הנסן 536.jpg
הנסן 536.jpg

press to zoom
כ הנסן.JPG
כ הנסן.JPG

press to zoom
1/2

Hansen  536

כנת אפרסק על שקד, חזקה מאוד, עמידות בינונית לנמטודות, מתאימה לאפרסק, שקד ושזיף, פוריות טובה, דורשת אדמות עם איוורור. מתרבית ריקמה.

כ 677.JPG
כ 677.JPG

press to zoom
677.jpg
677.jpg

press to zoom
משתלה677.jpg
משתלה677.jpg

press to zoom
כ 677.JPG
כ 677.JPG

press to zoom
1/5

G.F.677

כנת אפרסק על שקד, בוררה על ידי Brnhard צרפת, נותנת עץ גדול וחזק , מומלצת לשינטוע בתנאי קרקע קשים.  רגישה מאד לנמטודות ואגרובקטריות .משמשת בעיקר ככנת שקד, שזיף ואפרסק.

כלבי.JPG
כלבי.JPG

press to zoom
כלבי.JPG
כלבי.JPG

press to zoom
1/1

כלבי

זריע משמש, חזק יותר מהרעננה.

ניקלס. (1).JPG
ניקלס. (1).JPG

press to zoom
ניקלס (1).JPG
ניקלס (1).JPG

press to zoom
ניקלס..JPG
ניקלס..JPG

press to zoom
ניקלס. (1).JPG
ניקלס. (1).JPG

press to zoom
1/4

Nikels

כנת  מכלוא אפרסק על שקד מדיוויס, קליפורניה. אחד ההורים(אפרסק) נמגרד. עמידות טובה לנמטודות (ע"פ נתוני דיוויס). אין ניסיון בארץ.

P9290412.JPG
P9290412.JPG

press to zoom
ויקינג.JPG
ויקינג.JPG

press to zoom
ויקינג (1).JPG
ויקינג (1).JPG

press to zoom
P9290412.JPG
P9290412.JPG

press to zoom
1/3

Viking

כנת שינטוע ,מכלוא של אפרסק על שקד , פטנטית , עמידה לנמטודות .פותחה על ידי זייגר.

כ סייטישן.JPG
כ סייטישן.JPG

press to zoom
סיטיישן.jpg
סיטיישן.jpg

press to zoom
כ סייטישן.JPG
כ סייטישן.JPG

press to zoom
1/2

Citation

כנת שזיף על אפרסק, מיועדת בעיקר לשזיף ואפרסק ויכולה לשמש גם למשמש, עצים מרוסנים, כניסה לפוריות מוקדמת, פרי גדול. פותחה ע"י זייגר.

DSCN8661.JPG
DSCN8661.JPG

press to zoom
DSCN8661.JPG
DSCN8661.JPG

press to zoom
1/1

GN15 Garnem

כנת מכלוא של אפרסק על שקד ( האפרסק  נמארד) מספרד.עמידה לנמטודות. מתאימה לשקד אפרסק ושזיף. מיוצרת ע"י משתלת זמירי בעלי הפטנט בישראל .

P9290392.JPG
P9290392.JPG

press to zoom
מריאנה2624.jpg
מריאנה2624.jpg

press to zoom
P9290392.JPG
P9290392.JPG

press to zoom
1/2

Mariana 2426

כנת שזיף נפוצה מאוד. עמידות מסוימת לאדמות רטובות, מתאימה לשזיף אירופי.

משמש.JPG
משמש.JPG

press to zoom
כנות זריע רעננה.JPG
כנות זריע רעננה.JPG

press to zoom
משמש.JPG
משמש.JPG

press to zoom
1/2

רעננה

זריע משמש. 

2729 כ.JPG
2729 כ.JPG

press to zoom
2729.jpg
2729.jpg

press to zoom
2729 כ.JPG
2729 כ.JPG

press to zoom
1/2

2729

כנת  שזיף ,שנטוע למשמש על משמש-שבירה מאד גם לאחר מספר שנים.

DSCN7991.JPG
DSCN7991.JPG

press to zoom
DSCN7991.JPG
DSCN7991.JPG

press to zoom
1/1

Rubira

זריע אפרסק צרפתי.מתאים גם למשמש.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page