top of page

53(כוכבא)

זן מפרה לאום אל פחם. גלעין קטן מהאום אל פחם. 

אום אל פחם

הזן העיקרי בישראל, גלעין גדול, טעם טעים.

חדש

בנימין-יפת

 יכולת הפריה עצמית, גלעין בינוני (1.3 גרם), קליפת השקד חצי רכה, גלעין יפה ,טעם טוב מאד , 250 ק"ג גלעין לדונם, מבנה עץ מאוזן ,פורח באמצע תקופת הפריחה.פטנטי*

חדש

מתן

זן מאוחר. .בעל הפריה עצמית.פטנטי. *

* "מתן","בנימין"הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

 

*כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page