top of page

53(כוכבא)

זן מפרה לאום אל פחם. גלעין קטן מהאום אל פחם. 

אום אל פחם

הזן העיקרי בישראל, גלעין גדול, טעם טעים.

69(גלעד)

זן מפרה לאום אל פחם,זן פטנטי *

54(כוכב)

זן מפרה לאום אל פחם  רגיש לוירוסים.

חדש

מתן

זן מאוחר. חדש עם מעט ניסיון מסחרי .בעל הפריה עצמית.פטנטי. *

* "גלעד" ו"מתן"   - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

 

*כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page