top of page

מידע לנוטע

I

זנים פטנטים

בשנים האחרונות רואים יותר ויותר זנים חדשים הרשומים כפטנטים ונראה שזו תהיה המגמה בעתיד.

זן פטנטי הוא זן שנרשם ע"י המפתח שלו במדינת ישראל ובמדינות אחרות ומכן שהוא מוגן ע"י חוקי המדינה.

אסור להרבות , לשתול ,לגדל ולשווק את פריו ללא אישור המפתח או בא כוחו.

אישור כזה מלווה לרוב בתשלום תמלוגים לבעל הפטנט , ובחתימה על הסכם אי הפצה של הזן.

למשתלת חנני הסכמים עם מספר מפתחים על הרשאה ליצור שתילים מזנים פטנטים.

 

דגשים לנוטע לפני הנטיעה

1- בחר היטב את הזן אותו אתה  מתכוון לנטוע. בדוק התאמה לאזור הנטיעה( דרישות קור,זמן קטיף וכד'). בחר את הכנה המתאימה ביותר גם לסוג הקרקע וגם לאקלים באזור הנטיעה.

2- בדוק את ההיסטוריה של החלקה. הגידולים שהיו בה בעבר יכולים להשפיע על הנטיעה החדשה גם לאחר שנים רבות.

3- בצע בדיקות קרקע מייצגות באזור הנטיעה: יש לבדוק נוכחות של נמטודות ואגרובקטריות. ראה למטה הנחיות לבדיקת נמטודות.

4- לאור תוצאות הבדיקות התייעץ עם מדריך המטעים לגבי חיטוי קרקע ולגבי התאמת הכנה לאזור הנטיעה. וודא שהכנה מתאימה לזן אותו אתה מתכוון לנטוע.

5- תכנן את הנטיעה מספיק זמן מראש על מנת לאפשר למשתלה להכין עבורך את השתילים שאתה צריך . אל תתפשר על שתילים שנמצאים במלאי המשתלה אם אינם מתאימים לך.

6- לאחר בחירת המשתלה עליך להיות מעורב בבחירת מקורות חומר הריבוי( כנה ורוכב). דרוש חומר נקי ומסומן. בקר בעצמך במטע ממנו נלקח חומר הריבוי בזמן הקטיף וודא שזהו הזן אותו אתה רוצה. בעדיפות ראשונה עמוד על כך שחומר הריבוי יילקח מהחלקות המפוקחות ע"י הגנה"צ. ( בתי הרשת בחוות המטעים בחולה או בחוות מתתיהו ).

7- בקר במשתלה לפחות פעם אחת בזמן יצור השתילים. חווה את דעתך ותן הערות אם צריך.

8- ראה את השתילים במשתלה לפני השיווק .  וודא שהם עומדים  בתנאים שהוסכמו עם המשתלה.

9- בדוק שהשתילים יוצרו ע"פ חוק הזרעים והם עומדים  בכללים המופיעים בו.

10- דרוש את האישורים המתאימים: GLOBALGAP, אישור הגנת הצומח, בדיקת ניקיון מנמטודות, תקן  ISO 9001 ,אישור ה-GLOBALGAP.

11- שמור על ההפרדה והסימון של הזנים השונים גם בהובלה וגם בפריקה במטע.

12- קבל מהמשתלה הוראות הובלה ונטיעה בכתב ופעל על פיהם.

13- נטע על פי תוכנית מסודרת ועשה מפה מפורטת של השטח. סמן בשלטים בתחילת כל שורה,וסמן עצים בתוך שורה עם יש צורך( למשל מפרים).

14- הכר את פרוטוקול הגידול המתאים לסוג השתילים ששתלת ( הפרוטוקולים מופיעים באתר שה"ם ). עבוד לפיו ,התייעץ במדריך במידת הצורך. שתילים צעירים שונים מעצים בוגרים ולכן יש לשים לב לשימוש בחומרי הדברה שונים ובעיקר חומרי הדברת עשבים.

15- שתף את המשתלה בבעיות שהתגלו בשנות הגידול הראשונות במטע ובהצעות לשיפור השתילים.

הנחיות לדיגום שטחים לבדיקת נמטדות לפני נטיעה

1.יש לקחת דוגמאות כשהאדמה עדיין לחה.

2.דוגמאות לוקחים מעומק של 5-20 ס"מ.,כל דוגמא כ- 300 עד 400 גרם.

3.אם בשטח גדלים שיחי בר או עשבים יש לקחת את הדוגמאות סביבם.

4.דוגמא צריכה להיות מייצגת (דוגמא אחת ל 5-10 דונם), כל דוגמא תלקח מ 5-7 נקודות דיגום.

   במקרה והשטח לא אחיד או היה עליו גידול שונה בעבר יש לקחת דוגמא נפרדת מכל חלקה.

5.בכל דוגמא יש להכניס גם אדמה לחה וגם שורשים במידת האפשר.

6.את הדוגמאות יש להכניס לשקית פלסטיק אטומה ולסמן באופן ברור ולשלוח לד"ר יבגני קוזוצ'וי

  המעבדה לנמטולוגיה ת.ד. 78 בית דגון 50250. (ניתן לשלוח בדואר).טל:039681547

7.את הדוגמאות יש להחזיק במקום מוצל וקריר ולהעבירם מהר ככל הניתן למעבדה.

8.מומלץ מאד לשלוח דוגמא מייצגת גם לבדיקת נוכחות אגרובקטריום.  לשלוח אל ד"ר שולה מנליס

   המחלקה למחלות צמחים בית דגן מיקוד 50250 טל:039683685

9. את תוצאות הדגימות נא לשלוח גם אלינו לפקס 049535714.

10.באם נמצאו נמטודות או אגרובקטריות כדאי להתייעץ עם המדריכים על דרכי הטיפול.

11. דוגמא לדיגום שטח:

 

הוראות הובלה ונטיעה לשתילי קיץ בשקיות.

1. ההובלה תעשה במשאית סגורה על מנת לא לפגוע בעלים, להגן על השתילים מרוח ומהתייבשות

    בזמן הנסיעה.

2. השקה היטב את השתילים לפני העמסתם לרכב, סדר את השקיות בצורה ישרה ויציבה בתוך

    המשאית.

3. סע בזהירות, ללא טילטולים יתרים העלולים להזיק לקליטת השתילים.

4. אין להעמיס בקומות כדי לא לגרום לשבירת השתילים התחתונים.

5. פריקת השתילים תעשה מיד עם ההגעה ליעד והשתילים יונחו על הקרקע.

6. השתיל צריך להישתל באותו עומק בו הוא נמצא בשקית והבורות יחפרו

בהתאם.

7. מערכת ההשקיה חייבת להיות מוכנה לפני הנטיעה כדי לאפשר השקיה מיד

לאחר הנטיעה.

8. פתיחת השקית ע"י סכין תעשה כאשר השתיל בתוך הבור והוצאת השקית

בזהירות מבלי לפרק את הגוש.

9. כיוון ההרכבה (הצד החזק) צריך להיות נגד כיוון הרוח השוררת בשטח.

10. כיסוי הגוש והידוק טוב מסביב לשתיל.

11. השקיה ראשונה מיד לאחר השתילה בכמות שתוציא את כיסי האויר מבור

הנטיעה.

12. צריך לתקוע סמוכה ולקשור את השתיל על מנת למנוע שבירה.

13. שמור על סימון השתיל וערוך מפת נטיעה.

14. התייעץ  עם מדריך המטעים האזורי לגבי המשך הטיפול.

טיפול נכון ישמור על איכות השתילים ויעניק נקודת התחלה טובה למטע טוב.

       השקית שוקלת 6-8 ק"ג .

       במ"ר נכנסות כ- 36 שקיות.

הוראות הובלה ואחסנה לשתילים חשופי שורש.

1. יש להוביל את השתילים ברכב סגור כאשר הם עטופים היטב בברזנט / יריעת ניילון כך שלא תכנס רוח בזמן  הנסיעה ותגרום לייבוש השורשים.

2.  אין לדחוס את השתילים יותר מדי מחשש לשבר.

3. יש לשמור על רטיבות כל זמן ההובלה ועד לנטיעה.

4.  אין להשאיר שתילים בשמש כדי לא לגרום לייבוש שורשים.

5. יש להטמין את השתילים מהר ככל האפשר כדי למנוע נזקי יובש.

6. ההטמנה אם בחול, באדמה או בנסורת חייבת לכסות את כל השורשים ללא כיסי אוויר.

7.  בהטמנה יש לשמור על רטיבות השורשים כל הזמן אבל למנוע מצב של מים עומדים העלולים לגרום לריקבון שורשים.

8.  באחסנה לזמן ארוך יש לטבול את השורשים בחומרים המונעים היווצרות פטריות ומחלות.

    (כדאי להתייעץ לשם כך עם המדריך האזורי הן לגבי החומרים המומלצים והן לגבי תנאי האחסנה: טמפ' ,לחות וכד'.).

9. יש  להתייעץ עם מדריך המטעים לגבי אופן וזמן הנטיעה המתאימים לכל אזור.

10.  מיד לאחר הנטיעה חייבים להשקות את השתילים כך שהאדמה סביבו תתהדק ולא יוצרו כיסי אויר בבית השורשים.

11.  רצוי גם בחורף לנטוע רק לאחר שמערכת ההשקיה מסודרת כדי שלא לגרום לייבוש השתילים במקרה של עצירת גשמים.        

12.  הקפד על סימון השתילים וערוך מפת נטיעה.

13. התייעץ עם מדריך המטעים האזורי לגבי המשך הטיפול.

סוגי השתילים המיוצרים במשתלה

 

1)גלויי שורש חד שנתיים, הרכבות אביב (אפרסק, נקטרינה, משמש, שזיף,שקד).

2)גלויי שורש דו שנתיים, הרכבות סתיו (עין רדומה) (שזיף, תפוח, אגס, גודגדן, אפרסמון).

3)שתילים בשקיות 6 ליטר עם חור רבנות לספירת העורלה :אפרסק, שזיף ושקד על 677 /הנסן/ניקלס מתרבית

רקמה, משמש על משמש/כלבי/2729/על הנסן או 677 עם מתווך, גודגדן על מהלב, קולט ,גיזלה או MM2  , אפרסק ,שקד ושזיף

על הנסן 536  וסיטיישן , אגס על בטילופוליה/87 BA29 /OHXF.

bottom of page