DSCN7493.JPG
DSCN7493.JPG

188.jpg
188.jpg

DSCN7486.JPG
DSCN7486.JPG

DSCN7493.JPG
DSCN7493.JPG

1/3

אפריל גלו

(188)

דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 45-55 , טעם מצוין חיי מדף קצרים הבשלה בסוף אפריל.

Zincal 3

דרישות צינון נמוכות, צבע כיסוי מלא, גודל פרי 70, הבשלה בשבוע שלישי של אפריל. זן פטנטי של PLANASA, ספרד.

 משתלת חנני היא בעלת הזיכיון לזן הזה בישראל.

planasa 2013 310.jpg
planasa 2013 310.jpg

planasa 2013 315.jpg
planasa 2013 315.jpg

planasa 2013 317.jpg
planasa 2013 317.jpg

planasa 2013 310.jpg
planasa 2013 310.jpg

1/6

חדש

222.jpg
222.jpg

222.jpg
222.jpg

1/1

רד גלו

(222)

דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 60+, חיי מדף טובים, טעם טוב, הבשלה תחילת-אמצע מאי.

רד רובי 3.JPG
רד רובי 3.JPG

רד רובי על העץ.jpg
רד רובי על העץ.jpg

רד רובי.jpg
רד רובי.jpg

רד רובי 3.JPG
רד רובי 3.JPG

1/4

רד רובי

מוקדמת, צבע מלא ויפה, דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 50-60,  חיי מדף בינוניים, הבשלה בתחילת מאי.

DSCN5036.JPG
DSCN5036.JPG

DSCN5036.JPG
DSCN5036.JPG

1/1

213LK467

דרישות צינון בינוניות, יפה, גודל פרי 55, מוצקה וטעימה. חדירת האודם לציפה, סובלת מפיצוץ בגלעין. הבשלה אמצע- סוף מאי.

322.JPG
322.JPG

322.JPG
322.JPG

1/1

רויאל גלו- 78EE322

דרישות צינון נמוכות, מוקדמת, צבע חיצוני אדום, גודל פרי 50-60. הבשלה באמצע מאי.

אורין נקטרינה צהובה
אורין נקטרינה צהובה

אורין נקטרינה צהובה
אורין נקטרינה צהובה

1/1

חדש

5--15 א.JPG
5--15 א.JPG

5--15.JPG
5--15.JPG

5--15 א.JPG
5--15 א.JPG

1/2

5-15

פרי יפה מוצק, צבע יפה ומלא, גודל פרי 60+, ניתן לאיסום, הבשלה בשבוע השני של יוני.

DSCN7748.JPG
DSCN7748.JPG

DSCN7748.JPG
DSCN7748.JPG

1/1

לייט פיר

פרי יפה, גודל פרי 60+, ניתן לאיסום, הבשלה במחצית השנייה של ספטמבר.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .