top of page

אפריל גלו

(188)

דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 45-55 , טעם מצוין חיי מדף קצרים הבשלה בסוף אפריל.

Zincal 3

דרישות צינון נמוכות, צבע כיסוי מלא, גודל פרי 70, הבשלה בשבוע שלישי של אפריל. זן פטנטי של PLANASA, ספרד.

 משתלת חנני היא בעלת הזיכיון לזן הזה בישראל.

חדש

רד גלו

(222)

דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 60+, חיי מדף טובים, טעם טוב, הבשלה תחילת-אמצע מאי.

רד רובי

מוקדמת, צבע מלא ויפה, דרישות צינון נמוכות, צבע מצוין, גודל פרי 50-60,  חיי מדף בינוניים, הבשלה בתחילת מאי.

213LK467

דרישות צינון בינוניות, יפה, גודל פרי 55, מוצקה וטעימה. חדירת האודם לציפה, סובלת מפיצוץ בגלעין. הבשלה אמצע- סוף מאי.

רויאל גלו- 78EE322

דרישות צינון נמוכות, מוקדמת, צבע חיצוני אדום, גודל פרי 50-60. הבשלה באמצע מאי.

חדש

5-15

פרי יפה מוצק, צבע יפה ומלא, גודל פרי 60+, ניתן לאיסום, הבשלה בשבוע השני של יוני.

לייט פיר

פרי יפה, גודל פרי 60+, ניתן לאיסום, הבשלה במחצית השנייה של ספטמבר.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page