top of page

אודות

המשתלה ממוקמת במושב בית לחם הגלילית בפאתיו המערביים של עמק יזרעאל (קישור למפה), איזור שהיה מרכז גדול של מטעים  בשנות החמישים והשישים של המאה הקודמת, אך  במשך השנים רוב המטעים נעקרו.  

בשנים האחרונות מתחילים לראות באזורינו נטיעות מחודשות בעיקר של רימון ושקד.

המשתלה מייצרת זנים רבים של: אפרסקנקטרינהשזיף, דובדבןמשמשאגסתפוחשקד, רימון אפרסמון, גויאבה וחבוש .

הכנות מותאמות לדרישות הלקוח ומיוצרות בעיקר בתרבית רקמה,זרעים נקים מווירוסים או בהשרשות יחורים ירוקים ומעוצים .

עיקר הייצור הוא של  שתילים בשתילגליל ושתילים חשופי שורש. שטחי הגידול של חשופי השורש וכן תערובת המצע בשקיות עוברים חיטוי לפני הזריעה או השתילה.

השתילים חשופי השורש מיוצרים בשני סוגים: חד שנתיים ודו שנתיים:

חד שנתיים: זריעה או שתילה בחורף , הרכבות אביב (עין או ראש), גידול ועיצוב השתיל במהלך הקיץ ושיווק בחורף העוקב.

דו שנתיים:זריעה או שתילה בחורף, גידול הכנות במהלך הקיץ, הרכבות סתיו (עין נרדמת) , גירדום באביב הבא, גידול השתיל במהלך הקיץ ושיווק בחורף שאחריו.

 

 

מרדכי ושי חנני במשתלה - 1965

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

סיור של ארגון המשתלות

במשתלת חנני  - 1955

 

 

 

 

 

 

 

 

שתילי אפרסק בשקיות

 

 

 

 

         

 

 

 

 

שתילי תפוח חשופי שורש

               

 

 

                                                                       

השתילים במצע מנותק מיוצרים  מכנות הנשתלות בשתילגליל בסוף החורף או בתחילת האביב ( כנות מתרבית ריקמה או מיחורים מושרשים) מורכבות באביב ומשווקות בחורף העוקב או מורכבות בסתיו ומשווקות באביב/קיץ שאחריו.

כל סוגי השתילים מיוצרים במערכת איכות בעלת תו תקן ל- ISO9001:2015   ומותאמת לתקני ה-   GLOBALGAP p.p.m.(ראה על מערכת האיכות).

המשתלה מפוקחת ע"י השרותים להגנת הצומח בישראל( קישור להגנה"צ) והשתילים במצע מנותק מפוקחים ומאושרים ע"י המרכז לחקלאות ע"פ התורה מיסודו של הרב אפרתי.

המשתלה בעלת זכאות לייצור שתילים פטנטים של מנהל המחקר החקלאי:

זני רימון    "עמק"ו"נטע" .

 

זני משמש חדשים ומוקדמים ה"דניאל", "ניצן" "תרוג" ו"נטף".

 

זני גויאבה-  "ליאור".

     

זני שקד   "מתן" ,ו"בנימין" .

 

 

 

 

 

 

bottom of page