top of page
70EE355 אפרסק.jpg
70EE355 אפרסק.jpg

press to zoom
70EE355.JPG
70EE355.JPG

press to zoom
70EE355 אפרסק.jpg
70EE355 אפרסק.jpg

press to zoom
1/2

70EE355

הבשלה באמצע יוני, פרוד גלעין, פיטם בולט, גודל 65, דרישות צינון בינוניות , חיי מדף קצרים, כיסוי כמעט מלא, צבע קליפה אדום,פוריות לא סדירה. טעים.

plawhite5 1.jpg
plawhite5 1.jpg

press to zoom
plawhite5 2.jpg
plawhite5 2.jpg

press to zoom
plawhite5.jpg
plawhite5.jpg

press to zoom
plawhite5 1.jpg
plawhite5 1.jpg

press to zoom
1/4

חדש

Plawhite 5

צינון נמוך, צבע כיסוי מלא, גודל 60-65, הבשלה שבוע שלישי של אפריל, זן פטנטי של PLANASA, ספרד.

סוילינג.jpg
סוילינג.jpg

press to zoom
סוילינג.jpg
סוילינג.jpg

press to zoom
1/1

סוילינג

צינון בינוני, כיסוי 40% אדום, גודל 60-65, הבשלה באמצע יוני.

עודד.JPG
עודד.JPG

press to zoom
עודד.JPG
עודד.JPG

press to zoom
1/1

עודד

(10GE87)

צינון נמוך, צבע כיסוי 60%, פיטם בולט, גודל פרי 65, הבשלה אמצע מאי, פרוד גלעין. טעים.הזן הלבן מבין המוקדמים.

הורמוזה.jpg
הורמוזה.jpg

press to zoom
הורמוזה.jpg
הורמוזה.jpg

press to zoom
1/1

הורמוזה

צינון בינוני, כיסוי 40% אדום, גודל 65-70, הבשלה בשבוע הראשון של אוגוסט.

DSCN8597.JPG
DSCN8597.JPG

press to zoom
סמרסנו זמנבודה3.JPG
סמרסנו זמנבודה3.JPG

press to zoom
סמרסנו זמנבודה2.JPG
סמרסנו זמנבודה2.JPG

press to zoom
DSCN8597.JPG
DSCN8597.JPG

press to zoom
1/3

סמר סנו

צינון בינוני, צבע כיסוי 60%-70% אדום, ג.פ. 65-70, מוצק, הבשלה בשבוע השלישי של יולי, פרי בינוני - גדול, פלומה עדינה, טעם טוב.חיי מדף טובים.

ספטמבר סנו.jpg
ספטמבר סנו.jpg

press to zoom
ספטמבר סנו.jpg
ספטמבר סנו.jpg

press to zoom
1/1

ספטמבר סנו

צינון בינוני – גבוה, צבע כיסוי 80%  אדום, ג.פ. 65-70, הבשלה בשבוע הראשון של ספטמבר, גדול, מוצק, טעים, חמיצות בינונית, פרוד גלעין, חיי מדף טובים, ציפה מאדימה מסביב לגלעין – מומלץ.

DSCN8191.JPG
DSCN8191.JPG

press to zoom
1881 8.2005.JPG
1881 8.2005.JPG

press to zoom
1881.jpg
1881.jpg

press to zoom
DSCN8191.JPG
DSCN8191.JPG

press to zoom
1/3

1881

(43LD593)

פרוד גלעין, טעים ומוצק מאד, קטיף בתחילת ספטמבר, פלומה עדינה, כיסוי צבע מלא, נשאר מוצק בקטיף ובחיי מדף. מתאים להר, לעמק החולה, לשפלה הפנימית ולאזורים קרים בשפלת החוף.

 

סקרלט סנו.jpg
סקרלט סנו.jpg

press to zoom
סקרלט סנו 1.jpg
סקרלט סנו 1.jpg

press to zoom
פירות 001.jpg
פירות 001.jpg

press to zoom
סקרלט סנו.jpg
סקרלט סנו.jpg

press to zoom
1/3

סקרלט סנו

צינון גבוה, צבע כיסוי 80% אדום, ג.פ. 65-70, הבשלה בשבוע השני של ספטמבר, גדול, טעים, מתוק מאוד, חיי מדף טובים מאוד, פרוד גלעין, גלישת צבע אדום מהקליפה לציפה, יבול טוב, מומלץ להר גבוה.

DSCN7981.JPG
DSCN7981.JPG

press to zoom
122LH452.JPG
122LH452.JPG

press to zoom
DSCN7981.JPG
DSCN7981.JPG

press to zoom
1/2

1880

(122LH452)

הבשלה בתחילת אוקטובר, צמוד גלעין, פלומה עדינה, כיסוי צבע כמעט מלא, חדירת אודם לציפה, פרי טעים, אזור תפר בולט, חמצמץ, מוצק לאורך זמן גם בחיי מדף.  

DSCN4025.JPG
DSCN4025.JPG

press to zoom
1952.JPG
1952.JPG

press to zoom
DSCN4025.JPG
DSCN4025.JPG

press to zoom
1/2

סנופול- 1952

(23LF440)

הבשלה בתחילת אוקטובר, פרי גדול וצבעוני.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

 

bottom of page