top of page

ניצן

מקדים את התרוג, צבע ציפה וקליפה צהוב, חיי המדף בינוניים, לזן יש הפריה עצמית, גודל בינוני-גדול.  טעם בינוני, הבשלה בתחלת מאי, פוריות טובה. זן פטנטי.

משתלת חנני היא בעלת הזכיון ליצור שתילים מזן זה.

דניאל

זן מוקדם, המוקדם ביותר בתנאי נוה יער ובית דגן. זן פטנטי, גודל 45-50, טעים, בעל הפריה עצמית, הבשלה בסוף אפריל, פוריות טובה.

משתלת חנני היא בעלת הזכיון ליצור שתילים מזן זה.

תרוג

מקדים, צבע הקליפה כתום, חיי מדף מצוינים, מוצק, יכולת איחסון נמוכה. גודל הפרי בינוני, הבשלה באמצע מאי, טעים עם ארומה, בעל הפריה עצמאית, פוריות מצוינת, זן פטנטי.

משתלת חנני היא בעלת הזכיון ליצור שתילים מזן זה.

סייב

מקדים, גודל קטן, צבע ציפה צהוב בהיר, צבע קליפה צהוב בהיר לפעמים עם לחי, טעים, מפרה ל 330.

חדש

נטף

זן חדש פטנטי. מבשיל עם 'קנינו'(רעננה). פרי יפה משמשי מעט צר מאורך לב, פיטם קטנטן, קוטר ממוצע 38.7 מ"מ ומשקל ממוצע 38 ג'. כתום כהה ועד 50% לחי אדומה, ציפה כתומה. טעם מתוק חמצמץ ומעט ארומה, 16% כמ"מ. מוצק, מרקם נעים, לעיתים חצאים לא שווים, גלעין צמוד עד דבוק, בחלק מהשנים תפר עמוק. חיי מדף די טובים. עץ זקוף, פורה מאד. יש לדלל על מנת לקבל פרי גדול יותר.

רעננה

הזן העיקרי בישראל .כיסוי צהוב, גודל פוטנציאלי בינוני, הבשלה במחצית יוני.

חדש

ורטיג'

זן צרפתי פטנטי של מועצת הצמחים.

חדש

נוף

מבשיל 4 ימים לפני 'קנינו'(רעננה). פרי יפה מאורך וצר, קוטר ממוצע 44.8 מ"מ ומשקל ממוצע 56.7 ג'. צבע כתום מעט אפל ומעט לחי, וציפה כתומה. טעם חמצמץ מעט מתוק, 12.4% כמ"מ ומעט מאד ארומה. גלעין גדול חופשי. די מוצק ובקטיף מוקדם מוצק, בדרך כלל מרקם טוב, ובהתאם למועד הקטיף חיי מדף בינוניים או לא טובים. עץ גדול, פורה, פרי מחולק יפה. ההבשלה מהירה והפרי נושר. רגיש לקמחון. בקטיף מוקדם יותר מוצק, מחזיק טוב יותר על המדף. יש הפריה עצמית.

חדש

סולדן

זן צרפתי פטנטי של מועצת הצמחים.

חדש

פריסון

זן צרפתי פטנטי של מועצת הצמחים.

* "דניאל", "תרוג" "ניצן" ו"נטף"  - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

 

* כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page