7LA30 א.JPG
7LA30 א.JPG

press to zoom
7LA30.JPG
7LA30.JPG

press to zoom
7LA30 א.JPG
7LA30 א.JPG

press to zoom
1/2

7LA30

צינון נמוך, גודל פרי 55-60, הבשלה  כשבוע לפני הסן סנו, צמודת גלעין, יבול טוב, פרי בינוני, מוארך, פיטם בולט, חיי מדף טובים, טעים .

DSCN7802.JPG
DSCN7802.JPG

press to zoom
DSCN7797.JPG
DSCN7797.JPG

press to zoom
viowhite5 2.jpg
viowhite5 2.jpg

press to zoom
DSCN7802.JPG
DSCN7802.JPG

press to zoom
1/3

חדש

VioWhite 5

זן פטנטי, יבוא מחברת פלנסה, ספרד. מוקדמת (ע"פ נתוני ספרד- שבוע שלישי של אפריל) צבע 100% אדום, גודל 60, טעימה.

משתלת חנני היא בעלת זיכיון ליצור שתילים מזן זה.

tn_DSCN3403.JPG
tn_DSCN3403.JPG

press to zoom
835 W.jpg
835 W.jpg

press to zoom
tn_DSCN3403.JPG
tn_DSCN3403.JPG

press to zoom
1/2

סן סנו

(835W)

צינון נמוך, גודל פרי 66-65, צבע לא מלא, טעם טוב, נפוצה מאד.

גלי.jpg
גלי.jpg

press to zoom
גלי ח מטעים בחממה.JPG
גלי ח מטעים בחממה.JPG

press to zoom
גלי ח מטעים בחממה 2.JPG
גלי ח מטעים בחממה 2.JPG

press to zoom
גלי.jpg
גלי.jpg

press to zoom
1/3

גלי

(שמעוני)

צינון נמוך מאוד, צבע מצוין, טעם בנוני , גודל פרי 60-65, הבשלה באמצע מאי.

21LD130.JPG
21LD130.JPG

press to zoom
DSCN7526.JPG
DSCN7526.JPG

press to zoom
21LD130.JPG
21LD130.JPG

press to zoom
1/2

סויט ריבר

(21LD30)

דרישות צינון בינוניות, צבע 70% אדום, גודל 60, טעם מצוין, מבשילה עם הסן-סנו (בשבוע השני של מאי).

ארטיק סטאר.jpg
ארטיק סטאר.jpg

press to zoom
99LB329.JPG
99LB329.JPG

press to zoom
ארטיק סטאר.jpg
ארטיק סטאר.jpg

press to zoom
1/2

ארטיק סטאר

(99LB329)

דרישות צינון נמוכות, טעם וארומה מעולים. צבע אדום מנוקד, האודם חודר לציפה, עגולה עם פיטם. גודל 60 +, פוריות טובה. הבשלה בסוף מאי.

DSCN5054.JPG
DSCN5054.JPG

press to zoom
60Z147.jpg
60Z147.jpg

press to zoom
DSCN7521.JPG
DSCN7521.JPG

press to zoom
DSCN5054.JPG
DSCN5054.JPG

press to zoom
1/3

60Z147

צינון נמוך, גודל פרי 60, צבע מלא.

DSCN5050.JPG
DSCN5050.JPG

press to zoom
DSCN7522.JPG
DSCN7522.JPG

press to zoom
DSCN5050.JPG
DSCN5050.JPG

press to zoom
1/2

5LL586

דרישות צינון בינוניות, טעם טוב מאוד, צבע אדום, האודם חודר לציפה. עגולה עם פיטם,  גודל 60+, פוריות טובה, הבשלה בסוף מאי.

ארטיק סוויט.JPG
ארטיק סוויט.JPG

press to zoom
ארטיק סוויט.JPG
ארטיק סוויט.JPG

press to zoom
1/1

ארטיק סוויט

דרישות צינון בנוניות+ , גודל פרי  60, צבע אדום, טעם מתוק מאד, מבשיל בסוף יוני.

רויאל קוין.JPG
רויאל קוין.JPG

press to zoom
DSCN7519.JPG
DSCN7519.JPG

press to zoom
רויאל קוין.JPG
רויאל קוין.JPG

press to zoom
1/2

רויאל קוין

(21LD118)

צבע מצוין, צבע כיסוי אדום כהה, טעם טוב, גודל פרי 55, הבשלה באמצע יוני.

קריסטל נקטרינה לבנה
קריסטל נקטרינה לבנה

press to zoom
קריסטל נקטרינה לבנה
קריסטל נקטרינה לבנה

press to zoom
1/1

חדש

קריסטל

צבע אדום כהה כיסוי 90% אודם חודר לציפה גלעין לפעמים מפוצץ גודל60-65 הבשלה סוף יוני-תחילת יולי צינון בנוני + חיי מדף טובים טעים בריקס 13%, זן פטנטי של חברת סטאר פרוט הצרפתית.  

קיין ג'ינט.jpg
קיין ג'ינט.jpg

press to zoom
DSCN8168.JPG
DSCN8168.JPG

press to zoom
קיין ג'ינט.jpg
קיין ג'ינט.jpg

press to zoom
1/2

קווין ג'נט

דרישות צינון גבוהות מאד, צבע מצוין, טעם טוב, גודל פרי 65+ הבשלה בסוף יוני תחילת יולי, חיי מדף קצרים.

121EE320 א.JPG
121EE320 א.JPG

press to zoom
121EE320.JPG
121EE320.JPG

press to zoom
121EE320 א.JPG
121EE320 א.JPG

press to zoom
1/2

121EE320

דרישת צינון גבוהה, פרודת גלעין. הבשלה במחצית אוגוסט,גודל פרי בנוני-גדול 60+, חיי מדף טובים כיסוי צבע  מלא בגוון אדום שחור, טעם מצוין.

זאפיר נקטרינה לבנה
זאפיר נקטרינה לבנה

press to zoom
זאפיר נקטרינה לבנה
זאפיר נקטרינה לבנה

press to zoom
1/1

זאפיר

צבע אדום כהה כיסוי 80% גודל 70-75 הבשלה סוף יולי צינון גבוה חיי מדף בנונים טעים בריקס 12% זן פטנטי של חברת סטאר פרוט הצרפתית .

 

חדש

ארטיק פרייד.JPG
ארטיק פרייד.JPG

press to zoom
ארטיק פרייד 1.JPG
ארטיק פרייד 1.JPG

press to zoom
ארטיק פרייד.JPG
ארטיק פרייד.JPG

press to zoom
1/2

ארטיק פרייד

צינון בינוני, ג.פ. 65-70 צמודת גלעין, גודל טוב, צבע יפה, כיסוי טוב, הבשלה בשבוע האחרון של אוגוסט, פרי עגול, מתוק מאוד, חיי מדף נמוכים, צבע כמעט מלא אדום כהה מרשים. מתאים מגובה 400 מטר.

DSCN8200.JPG
DSCN8200.JPG

press to zoom
DSCN8203.JPG
DSCN8203.JPG

press to zoom
DSCN8200.JPG
DSCN8200.JPG

press to zoom
1/2

ארטיק סנו

צינון בינוני, הבשלה בשבוע הראשון של ספטמבר, פרודת גלעין, טעים, כיסוי כמעט מלא, מוצק בחיי מדף, גודל פרי גדול,65-70. רגישות נמוכה לקמחון וציקדות.

15RC338 +.JPG
15RC338 +.JPG

press to zoom
15RC338.jpg
15RC338.jpg

press to zoom
15RC338 +.JPG
15RC338 +.JPG

press to zoom
1/2

ארטיק מיסט

(15RC338)

פרודת גלעין, צינון בינוני, צבע כיסוי 75% אדום, גודל פרי 70-65, הבשלה בשבוע האחרון של ספטמבר, חיי מדף טובים, טעים, רגיש לקימחון.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .