top of page

חדש

זהר

זן חדש, פטנטי, פרי ללא ריח.

אדום בפנים. הזן העיקרי מהזנים החדשים. שני יבולים בשנה באזור דרום ים המלח  והערבה הצפונית.

משתלת חנני היא בעלת זיכיון ליצור שתילים מזן זה.

חדש

ליאור

זן חדש, פטנטי, פרי ללא ריח. הזן העיקרי מהזנים החדשים. שני יבולים בשנה באזור דרום ים המלח  והערבה הצפונית

משתלת חנני היא בעלת זיכיון ליצור שתילים מזן זה.

*  "ליאור"ו"זהר"  - הם זנים רשומים המבוססים על מחקר של "מנהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני, ישראל" .

 

* כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .

bottom of page