top of page

קוסטיה

בעל צמיחה מרוסנת, צהוב עם לחי, פחוס, הבשלה בתחילת יולי כ-10 ימים לפני הספדונה. הפרייה עצמית חלקית.

אטרוסקה

זן מוקדם, לחי אדומה,

טעים.

אוסוי

אגס אסיאני, צבעו חום, טעים מאד, מפרה לספדונה.

ספדונה

פוריות נמוכה, צבע ירוק בהיר, פריחה באפריל.

לאוסן

מפרה חלקית לספדונה.

ספדוצ'ינה

מפרה לספדונה.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page