DSCN5392.JPG
DSCN5392.JPG

DSCN5397.JPG
DSCN5397.JPG

DSCN5398.JPG
DSCN5398.JPG

DSCN5392.JPG
DSCN5392.JPG

1/3

איז'ו

זן מוקדם ,ללא הבחלה, מתוק.

ג'ירו בשל.JPG
ג'ירו בשל.JPG

ג'ירו.JPG
ג'ירו.JPG

ג'ירו בשל.JPG
ג'ירו בשל.JPG

1/2

ג'ירו

זן מוקדם ,ללא הבחלה, מתוק.

שין שו 5.JPG
שין שו 5.JPG

שין שו על עץ 3.JPG
שין שו על עץ 3.JPG

שין שו 8.JPG
שין שו 8.JPG

שין שו 5.JPG
שין שו 5.JPG

1/3

שין שו

 זן מוקדם. ללא הבחלה גדול ומתוק . זן פטנטי.

DSCN8207.JPG
DSCN8207.JPG

DSCN8209.JPG
DSCN8209.JPG

DSCN7599.JPG
DSCN7599.JPG

DSCN8207.JPG
DSCN8207.JPG

1/4

חדש

איציקאוי/

איצ'יקאקי ג'ירו 

זן מוקדם ללא הבחלה.

DSCN8218.JPG
DSCN8218.JPG

DSCN8220.JPG
DSCN8220.JPG

DSCN7598.JPG
DSCN7598.JPG

DSCN8218.JPG
DSCN8218.JPG

1/4

מיקאווה ג'ירו

זן מוקדם ללא הבחלה.

חדש

טריומף.JPG
טריומף.JPG

טריומף שכטר.JPG
טריומף שכטר.JPG

טריומף שכטר 2.10.07.JPG
טריומף שכטר 2.10.07.JPG

טריומף.JPG
טריומף.JPG

1/3

טריומף

 הזן העיקרי בישראל, מאוחר, דורש הבחלה.

DSCN8002.JPG
DSCN8002.JPG

DSCN8006.JPG
DSCN8006.JPG

DSCN7596.JPG
DSCN7596.JPG

DSCN8002.JPG
DSCN8002.JPG

1/4

רוחו ברילינטה 

 פרי גדול ומאורך דורש הבחלה.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .