top of page
(L)9001-2015-E.jpg

מערכת איכות

משתלת חנני מייצרת שתילים תחת מערכת ניהול איכות בתקני ISO 9001: 2015

 

והתקן האירופאי GLOBALG.A.P Plant Propagation Material -P.P.M.

 

התקנים מחייבים ייצור על פי חוק (חוק הזרעים, חלקו מצורף בסוף) וכן מערכת של סימון

 

 ועקיבות על כל חומר הריבוי שבו משתמשים, מהזרע, השתיל או הייחור ועד נטיעת המטע.

 

חומר הריבוי עובר בדיקת קבלה בכניסה למשתלה הכוללת רישום מדויק עד לרמת העץ

 

 בחלקה ממנה נלקח הרכב ותיעוד של המסמכים הנלווים אליו, כמו אישור ניקיון מוירוס

 

 ואישורי יבוא של הגנה"צ.

 

מערכת האיכות כוללת הוראות עבודה מפורטות לגידול השתילים (פרוטוקולי גידול) וכ-20

 

נהלים כתובים המקיפים את כל מערכת הייצור והשיווק של המשתלה.

 

ישנו רישום מפורט של כל הפעילות במשתלה הכוללת השקיה, דישון, הדברה, ניטור מים

 

 קרקע ועלים ופיקוח הדברה משולבת. מיון השתילים לפני המכירה נעשה באופן קפדני ע"פ

 

 הנהלים ובעזרת מדיד עובי.

 

כל הנתונים פתוחים לקהל הלקוחות שלנו וכל נוטע יכול לקבל על פי דרישתו רישום מדויק

 

מלווה במסמכים של מקורות חומר הריבוי וכל הטיפולים והבדיקות שנעשו לשתילים שהזמין.

 

המטרה העיקרית בכניסה לעבודה תחת מערכת איכות היא לשפר את טיב השתילים ואיכותם

 

ולהוריד למינימום האפשרי את התקלות והטעויות ביצור השתילים.

 

                

המשתלה פועלת ותפעל לשיפור מתמיד באיכות המוצר שלנו שהוא היסוד למטע טוב ורווחי.

מדיד למיון שתילים
(L)9001-2015-E.jpg

חוק הזרעים

תוית הגנת הצומח_000003.jpg
bottom of page