top of page

בורלה

הזן המוקדם ביותר, צבע אדום שחור, יבול בנוני –נמוך, דורש הפריה,  דרישות צינון גבוהות, זקוק להרבה מפרים.

קוסרה

זן בולגרי חדש, זן פטנטי, צבע שחור, מקדים את הבורלה במס' ימים (ע"פ נתוני בולגריה).

משתלת חנני היא בעלת זיכיון לייצור שתילים מזן זה בארץ. 

חדש

Helga

הבשלה עם הבורלה. אדום כהה,טעים גודל הפרי 8-9 גרם,פחות נסדק מהבורלה.

חדש

kasandra

הבשלה עם הבורלה. גדול,10 גרם,אדום כהה,טעים. פחות נסדק מהבורלה  

מיני רויאל

91LA432

פורה מאד ,הבשלה עם ואחרי הבורלה, קטן מהבורלה אך מוצק וטעים ממנו, פרי מוארך, עוקץ ארוך, חיי מדף טובים, נוטה להסדקות.

רויאל דון

104EB90

גדול מאד, פורה מאד, עוקץ קצר עם כתפיים ושנץ, צבע אדום  כהה שחור. מבשיל קצת אחרי הבורלה.

צ'ינוק

פרי גדול, אדום שחור. סובל מפיצוצים בחלק מאזורי הארץ, דורש הפריה.

17H580

זן מוקדם, פורה, מתוק מאד, צבע אדום שחור. משמש מפרה לבורלה. פרי קטן, דורש צינון נמוך ובעל הפריה עצמית.

רנייה

פרי אדום בהיר, גדול, פורה, טעם טוב בקבוצת הפריה של בורלה  וצ'ינוק.

לריאן

צבע שחור, גדול, מפרה את הצ'ינוק.

בינג

צבע שחור אדום. זן עיקרי לאזורים מאחרים, דורש הפריה.

רגינה

זן גרמני, חדש בארץ, צבע שחור, גודל גדול, הבשלה באמצע העונה. אין ניסיון מסחרי בארץ.

סטלה קומפקט

פרי בינוני גדול, צבע אדום שחור, מרקם וטעם טוב, עץ מנונס בעל יבולים טובים, מפרה טוב, הפריה עצמית חלקית, הבשלה בסוף יוני תחילת יולי.

ואן

 פרי אדום שחור , פורה מאד. מפרה לבינג.

חיוס

דובדבן חמוץ, אדום, פורה מאוד, פרי קטן.דובדבן חמוץ, אדום, פורה מאוד, פרי קטן.

לפינס

פרי גדול, מוצק, צבע אדום כהה, טעם טוב, יבולים גבוהים, משמש כמפרה טוב, הפריה עצמית, הבשלה בסוף יולי.

פייבוריט

דובדבן חמוץ, פורה מאד, יפה, יבול טוב, מיימי, לא כל כך חמוץ, גלעין נשלף עם העוקץ.   

סם

פרי גדול ושחור בצורת לב פוריות נמוכה.

סוויט הארט

זן מאוחר, מוצק , טעים, פרי גדול, יבול גבוהה, פרי לבבי עם שנץ, מוצק. זן פטנטי של PICO, סמרלנד, קנדה.

משתלת חנני היא בעלת הזכיון ליצור שתילים מזן זה.

סמבה

זן חדש , פרי גדול, מוצק ויפה, מעט יבול.

חדש

רויאל הייזל

זן מוקדם,כשבוע לפני רויאל דון.מוצק וטעים.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .

bottom of page