כ קולט.JPG
כ קולט.JPG

קולט.jpg
קולט.jpg

כ קולט.JPG
כ קולט.JPG

1/2

קולט

התאם מצויין, מתאימה לקרקעות כבדות, עץ די חזק ולא מרוסן, רגישות רבה לעפצי שורש הנגרמים ע"י אגרובקטריות.

MM2 כ.JPG
MM2 כ.JPG

MM2.jpg
MM2.jpg

MM2 כ.JPG
MM2 כ.JPG

1/2

MM2

פוריות בינונית-טובה, התאם מצויין, מותאם לאדמות כבדות, עץ חזק מאוד, כניסה מאוחרת לפוריות.

DHZKV.JPG
DHZKV.JPG

IMG-20150830-WA0004.jpg
IMG-20150830-WA0004.jpg

IMG-20150830-WA0003.jpg
IMG-20150830-WA0003.jpg

DHZKV.JPG
DHZKV.JPG

1/5

גיזלה 12

כנה פטנטית. מננסת, חדשה בישראל אין כרגע ניסיון.

P9300006.JPG
P9300006.JPG

מהלב.jpg
מהלב.jpg

P9300006.JPG
P9300006.JPG

1/2

מהלב

זריע, בעיות התאמה לזני גודגדן, מקור- Pontaleb צרפת.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי .