top of page

בטליופוליה

 זריע אגס, כנת אגס עוברת בירור במשתלה מתאימה לזן קוסטיה.יוצרת עץ גדול יותר מכנת החבוש אך גם גורמת לבעית חוסר אחידות במטע,  מקורה מ"דייויס" בארה"ב.

BA 29

כנת חבוש, בעיקר לזן ספדונה, מתאימה גם לזנים קוסטיה וספדוצ'ינה, רגישה לחירכון. חזקה יותר מחבוש A.

וירג'ינינה

כנת אפרסמון זריע הכי נפוצה בישראל ,בעיות של חוסר אחידות.

OHxF87

כנה פטנטית. עמידה לחירכון. יוצרת עץ אחיד. מיוצרת בהשרשה או בתרבית ריקמה.

לוטוס

כנת אפרסמון זריע, נפוצה בעולם, אך אין מספיק מידע עליה בישראל.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page