top of page

לוטוס

כנת אפרסמון זריע, נפוצה בעולם, אך אין מספיק מידע עליה בישראל.

BA 29

כנת חבוש, בעיקר לזן ספדונה, מתאימה גם לזנים קוסטיה וספדוצ'ינה, רגישה לחירכון. חזקה יותר מחבוש A.

וירג'ינינה

כנת אפרסמון זריע הכי נפוצה בישראל ,בעיות של חוסר אחידות.

OHxF87

כנה פטנטית. עמידה לחירכון. יוצרת עץ אחיד. מיוצרת בהשרשה או בתרבית ריקמה.

כל הנתונים על הזנים לקוחים מתוך פרסומים של תחנות המחקר השונות והם אינם מהווים המלצות לנטיעה, לפני כל נטיעה יש להתייעץ עם המדריך האזורי . 

bottom of page