top of page

כנות

 

בחירת הכנה הנכונה למטע העתידי לא פחות חשובה מבחירת הזן. יש לקחת בחשבון נתונים רבים כמו: סוג הקרקע,

ההיסטוריה של החלקה, השילוב של זן וכנה,הימצאות של מזיקים ומחלות בקרקע, מזג האויר,גודל העץ המבוקש ועוד.

 תמיד צריך להתיעץ עם המדריך האזורי לגבי בחירת הכנה הנכונה.

**כדי להיכנס לעמוד של כל כנה יש ללחוץ על התמונה של הכנה

bottom of page